početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
396 39 TMAĐARSKA SPOLJNA POLITIKA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
396 40 AHORTI MIKLOŠ, NAMESNIK KRALJEVINE MAĐARSKE
396 40 AKRALJ KARLO VON HABZBURG
396 40 I"ORGEŠ", NEMAČKA ORGANIZACIJA
396 40 TPOKUŠAJI RESTAURACIJE DINASTIJE HABZBURG U MAĐARSKOJ
396 40 TUNUTRAŠNJI ODNOSI U MAĐARSKOJ, 1919-1928.G
396 41 AALEKSANDAR OBRENOVIĆ, KRALJ SRBIJE
396 41 AMEŠTROVIĆ IVAN, VAJAR
396 41 ARADIĆ STJEPAN, HRVATSKI POLITIČAR
396 41 IJUGOSLOVENSKA MATICA