početna pregled izveštaja izveštaj o fondovima koji imaju personalije
Pregled izveštaja
Izveštaj o fondovima koji imaju personalije.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati personalna dokumenta za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke
147 SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA
187 SAVEZNA UPRAVA ZA INVESTICIONU IZGRADNJU
318 SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU
142 SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE
137 SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA
52 UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU FNRJ