početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisaoznaka fas. personal. dokum.vrsta personalnog dokumentagodina
142138677  PLATNI SPISKOVI I PERSONALNA DOSIJEA 1945-1959, 1945-1950.
142139678  PLATNI SPISKOVI I PERSONALNA DOSIJEA 1951-1959.