početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
VI/B/1SAVSKA BANOVINA I-VI,II,XIV/64 "Croatia" tvornica portland cementa d.d.
VI/B/1SAVSKA BANOVINA I-VI/286 "Samoborka" d.d. za građevnu industriju
VI/B/1SAVSKA BANOVINA Z-VI/40 (Birnger) Bela, trgovina građevnog materijala i proizvodnja cementne robe
VI/B/1SAVSKA BANOVINA Z-VI/41 Međumurska tvornica cementne robe d.d.
VI/B/1SAVSKA BANOVINA Z-VI/42 ("Miimaks") proizvodnja vatrogasnih aparata i tehničkog proizvoda Valić i (Schalmeuer)…
VI/B/1VARDARSKA BANOVINA I-VI,II,XIV/65 "Lepenac" A.D. preduzeće za cementnu industriju