početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
VI/A/1BEOGRAD Z-VI/1 Preduzeće za izradu postavljenja svih asfaltnih i izolacionih proizvoda Miodrag V. Aleksić
VI/A/1DRAVSKA BANOVINA I-VI,XIV/9 Črna Kaolin D.D.
VI/A/1DRAVSKA BANOVINA Z-VI/2 Granitalom Antun Res i drug, Podvelka
VI/A/1DRINSKA BANOVINA I-VI,X/17 Prva bosanska asfaltna industrija a.d.
VI/A/1DRINSKA BANOVINA I-VI/1 Državni monopol Kraljevine Jugoslavije, solana Kreka - Simin Han
VI/A/1DRINSKA BANOVINA I-VI/2 Gradska štedionica opštine grada Sarajeva, asfaltna industrija
VI/A/1DRINSKA BANOVINA I-VI/283 Antun Slama, iskorišćavanje i prerada baruta i drugih minerala
VI/A/1DUNAVSKA BANOVINA I-VI/3 Rudnik azbesta "Miloševo"
VI/A/1PRIMORSKA BANOVINA I-VI/4 Državni monopol Kraljevine Jugoslavije, solana
VI/A/1PRIMORSKA BANOVINA I-VI/5 Tupinolom "Vranjic" d.s.o.j.