početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DRINSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-VI/283

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Antun Slama, iskorišćavanje i prerada baruta i drugih minerala


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 545

broj jedinice opisa: 1265

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Kruševo - M
mesto i tip: Visoko - S


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: VI/A/1 - Rudarska preduzeća i majdani industrijskog karaktera koji vade u sirovom stanju: grafit, so, sementne i slane vode, cementni laprac, sumpor, infuzornu zemlju, asfalt, sve vrste bitumioznog i uljevitog stenja, azbest, zemljane boje, zemne smole itd.

šifra i naziv delatnosti: VI/B/1 - Preduzeća industrijskog karaktera koja proizvode ili prerađuju: cement, vatrostalni i nakiselinama postojani materijal, prerađevine od azbesta, zemljene boje (prirodne) itd.

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima