početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje AD po vrsti ad

Prikaz dosijea banaka / akcionarskih društava za izabranu vrstu akcionarskog društva:

oznaka vrste ad naziv vrste ad sedište ad šifra ad naziv ad
11Trgovačka i industrijska preduzećaLJUBLJANA 1217 "Merkur" trgovsko-industrijska delniška družba
11Trgovačka i industrijska preduzećaLJUBLJANA 1218 "Univerzal" trgovska in industrijska delniška družba
11Trgovačka i industrijska preduzećaZAGREB 2518 "Eurora" industrijsko i trgovačko d.d.
11Trgovačka i industrijska preduzećaZAGREB 2519 "Neuberger" d.d. za trgovinu i industriju
11Trgovačka i industrijska preduzećaZAGREB 2520 Organizaciono i privredno d.d.
11Trgovačka i industrijska preduzećaZAGREB 2521 "Tegma" industrijsko i trgovačko d.d.
11Trgovačka i industrijska preduzećaZAGREB 2522 "Teksad" d.d. za trgovinu i proizvodnju