početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-17
Pretraživanje podataka
Pretraživanje preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra industrije naziv delatnosti naziv firme/vlasnika
TEKSirovine (prerada) “Obnova” za trgovinu i preradu sirovina d.d. - Zagreb
TEKSirovine (prerada) “Obnova” za iskorišćavanje sirovina d.d. - Sarajevo