Pretraživanje dosijea fonda AJ-17 "Ministarstvo industrije Vlade FNRJ"

Pretraživanje dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-17:

Uputstvo korisnicima kako da pretražuju dosijea fonda AJ-17 Otvorite uputstvo u pdf formatu