početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-17
Pretraživanje podataka
Pretraživanje preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra industrije naziv delatnosti naziv firme/vlasnika
TEKŠeširi, kape, šamije, marame “Rota” , industrija šešira i kapa - Jagodina
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Rot Armin, industrija šešira i kapa - Subotica
TEKŠeširi, kape, šamije, marame “Sladek”, tvornica šešira, filca i tuljaca - Vršac
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Sladek Franja, tvornica šešira, filca i tuljaca - Vršac
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Mumdžijan Hranta, fabrika šamija i marama - Niš
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Adžija Luka, radionica ličkih kapa - Gospić
TEKŠeširi, kape, šamije, marame “Kapara”, okružna radionica ličkih kapa - Gospić
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Buj Katica, obrt kapara - Split
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Gradska tvornica kapa - Split
TEKŠeširi, kape, šamije, marame Prva hrvatska tvornica šešira i tuljaca - Sisak - Galgovo