početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
125 371   GLAVNA KNJIGA - II DEO 1938.
125 372   GLAVNA KNJIGA - I DEO 1939.
125 373   GLAVNA KNJIGA - II DEO 1939.
125 374   GLAVNA KNJIGA 1940.
125 375   GLAVNA KNJIGA GRUPISANIH RAČUNA 1940.
125 376   DNEVNIK GLAVNE KNJIGE 1941.
125 377   GLAVNA KNJIGA GRUPISANIH RAČUNA 1941.
125 378   GLAVNA KNJIGA GRUPISANIH RAČUNA 1941, 1942.
125 379   GLAVNA KNJIGA GRUPISANIH RAČUNA 1942.
125 380   GLAVNA KNJIGA 1943, 1944.