početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
319100 127 ISTRANI DRŽAVLJANI NA STUDIJAMA U SFRJ
319100 127 IUNIVERZITET KIRIL I METODIJ, SKOPLJE
319100 127 IUNIVERZITET U BEOGRADU
319100 127 IUNIVERZITET U NIŠU
319100 127 IUNIVERZITET U SARAJEVU
319100 127 IZAGREBAČKO SVEUČILIŠTE
319101 128 ILJUBLJANSKA UNIVERZA
319101 128 IUNIVERZITET U BEOGRADU
319101 128 IUNIVERZITET U NOVOM SADU
319101 128 IUNIVERZITET U PRIŠTINI