početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
318266 372 TSAVEZ MUZEJSKIH DRUŠTAVA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ MUZIČKIH FOLKLORISTA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ MUZIČKIH PEDAGOGA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ MUZIČKIH UMETNIKA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ OPERSKO-SIMFONIJSKIH MUZIČARA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ PEDAGOŠKIH DRUŠTAVA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ PREVODILACA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ SLAVISTIČKIH DRUŠTAVA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ STRUČNIH PREVODILACA JUGOSLAVIJE
318266 372 TSAVEZ UDRUŽENJA FOLKLORISTA JUGOSLAVIJE