početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
31560 147 GBAZEL
31560 147 GČEHOSLOVAČKA
31560 147 GFRANCUSKA
31560 147 GISTRA
31560 147 GJULIJSKA KRAJINA
31560 147 GPORABLJE
31560 147 GSJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
31560 147 GSOFIJA
31560 147 GSSSR
31560 147 GTRST