početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisaoznaka fas. personal. dokum.vrsta personalnog dokumentagodina
14137243  PLATNI SPISKOVI 1946-1949, 1952-1953.
14137244  PERSONALNA DOSIJEA 1945-1955.