početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 141

oznaka fascikle: 37

oznaka jed. opisa: 244

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PERSONALNA DOSIJEA

godina: 1945-1955.

sadržaj: Personalna dosijea službenika i funkcionera Centralnog odbora AFŽ-a Jugoslavije A-Ž.

vrati se nazad