početna pregled podataka pregled kartona u kartoteci fonda
Pregled podataka
Pregled kartona u kartoteci fonda.oznaka fonda: 319

oznaka fascikle: 0

broj kartona: 3

naziv kartoteke: KARTOTEČKE KUTIJE

naziv kartona: KARTOTEKA PREDMETA

godina: 1969.

slovo:

opis:

vrati se nazad