početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jedinice opisanaziv jedinice opisagodina
36 39 91 STATISTIČKI PODACI O ZDRAVSTVENIM STANICAMA, AMBULANTAMA I POLIKLINIKAMA 1951-1953.

vrati se nazad