početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
5591938 Rodna kuća Frederika Šopena u Želazovoj Voli i restauratorsko-konzervatorski radovi na pojedinim objektima, kao prilog izveštaju arhitekte-konzervatora Mladena Fučića o službenom putu u Poljskoj, 1958.
55958131 Ambasador SFRJ u Adis Abebi Dušan Bajalica predaje etiopskom ministru prosvete udžbenike za etiposke osnovne škole štampane u Jugoslaviji, Adis Abeba, 20. jun 1964.
55965146 Grupa jugoslovenskih iseljenika u Punta Arenasu (Čile), oko 1963.
55981182 Izložba jugoslovenske knjige u Moskvi 1961: panoi sa eksponatima; ambasador FNRJ u SSSR Lazar Mojsov i komesar izložbe Ivan Bratko drže prigodne govore prilikom ceremonije otvaranja.
55983187 Skulptura Ivana Meštrovića "Miloš Obilić" (1965-1966).
55984188 Tapiserije Jagode Butić i Mateje Ročića koje su izabrane kao prilog SFRJ unutrašnjoj dekoraciji Kenedi centra u Vašingtonu, 1971. godine.
55987196 Izložba sportskog fotoreportera Milutina Petrovića u Beču 1957: panoi sa eksponatima.
55988197 Fotoreprodukcije pojedinih slika sa reprezentativne izložbe savremene jugoslovenske umetnosti u zemljama Bliskog Istoka 1961.
55988198 Ceremonija otvaranja izložbe slika jugoslovenskih umetnika u Bagdadu, maj 1962; fotoreprodukcije slika i grafika izloženih na izložbi jugoslovenske savremene umetnosti u Solunu i Atini, maj 1963.
55989199 Fotoreprodukcije slika Marija Pregelja sa autorove samostalne izložbe u Rumuniji 1964.