početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
559100222 Fotoreprodukcije radova sa izložbi: "Savremeno britansko slikarstvo", "Mađarsko slikarstvo i sitna plastika", "Bugarska likovna umetnost", sa izložbi sovjetskog akvarela i čehoslovačke grafike, sve iz 1965. godine.
559101223 Rimski mozaici i sitna plastika iz Tunisa, 1970.
559101224 Otvaranje izložbe "Lice Meksika", 1970.
559103229 Manifestacija "Kilska nedelja" (Kil, SR Nemačka, 1969)
559104231 Eksponati sa izložbe jugoslovenske tapiserije i keramike u Oslu i Helsinkiju, 1963; izložba finskih primenjenih umetnosti, 1966. i izložba primenjenih umetnosti baltičkih republika SSSR, 1966.
559105232 Enterijer Umetničke galerije u Dubrovniku, 1966; izložba belgijske keramike i tapiserije, 1967; otvaranje izložbe jugoslovenskih primenjenih umetnosti u Bombaju, 1971.
559105233 Izložba "Pet hiljada godina keramike Ujedinjene Arapske Republike" (1965).
559116250 Portret fotografija američkog violiniste Vlade Kolića (oko 1960).
559120255 Zajednička fotografija članova Kamernog orkestra Makedonske filharmonije (oko 1968).
559122260 Članovi Omladinskog orkestra harmonika "Kolo" iz Zagreba; fotografija sa festivala jugoslovenskih narodnih igara u Bostonu, 1955.