početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
385850 Pomen kralju Aleksandru I u jugoslovenskoj koloniji u Calami (Čile) - 18.10.1934. Fotografija sadrži legendu.
385850 Verovatno se odnosi na davanje pomena kralju Aleksandru (1934).
3851160 Verovatno je da se odnosi na proslavu Ujedinjenja jugoslovenskog društva "Kosovo"(Ensenada), za vreme posete poslanika I. Švegela (1931-1932).
3851783 Počasni konzul KJ u Montevideu, H. Despozito, šalje fotografiju na ime N. Dobrečića, primasa Srbije.
3852092 Otpravnik poslova Poslanstva u Buenos Ajresu, A. Mišetić, sa nekoliko kopija.
3852197 Odnosi se na A. Čoraka - nestalog iseljenika za kojim traga njegova porodica.