početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
385222 Osnivači i vođe Jugoslovenskog radio-sata (J. Koprić i J. Marinović) u Montevideu.
385222 Saradnici Jugoslovenskog radio-sata u Montevideu.
385324 Iseljeničko društvo "Stjepan Radić" (Rosario Santa Fe) iz 1931.(2)
385743 Proslava Ujedinjenja u Buenos Ajresu 1936. godine, na kome je došlo do incidenta koji su izazvali hrvatski separatisti.
385850 Pomen kralju Aleksandru I u jugoslovenskoj koloniji u Magallanesu (Čile) - 18.10.1934.
385850 Pomen kralju Aleksandru I u jugoslovenskoj koloniji u Antofagasti (Čile) - 18.10.1934. Fotografija sadrži legendu.
385850 Pomen kralju Aleksandru I u jugoslovenskoj koloniji u Antofagasti (Čile) - 18.10.1934. Fotografija sadrži legendu.
385850 Pomen kralju Aleksandru I u ruskoj crkvi (u organizaciji jugo.počasnog konzula) u Montevideu (Urugvaj) - 18.10.1934. Fotografija sadrži legendu.
385850 Pomen kralju Aleksandru I u jugoslovenskoj koloniji u Taltalu (Čile) - 18.10.1934. Fotografija sadrži legendu.
385850 Pomen kralju Aleksandru I u jugoslovenskoj koloniji u Calami (Čile) - 18.10.1934. Fotografija sadrži legendu.