početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - DIREKCIJE - POŠTA U ZAGREBU
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - KABINETI - PREDSEDNIKA MINISTARSKOG SAVETA
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - MINISTARSTVA KRALJEVINE SHS - MINISTARSTVA - POŠTA I TELEGRAFA
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - MINISTARSTVA KRALJEVINE SHS - MINISTARSTVA - SAOBRAĆAJA
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - ODELJENJA - KATOLIČKO ODELJENJE MINISTARSTVA VERA
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - ODELJENJA - MUSLIMANSKO ODELJENJE MINISTARSTVA VERA
69 7 TORGANI CIVILNE UPRAVE - ODELJENJA - PRAVOSLAVNO ODELJENJE MINISTARSTVA VERA
69 7 TORGANI SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SUDOVI DUHOVNI (CRKVENI)
69 7 TORGANI SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SUDOVI DUHOVNI (CRKVENI) - ČAČAK
69 7 TORGANI VRHOVNI SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE - SVETI SINOD