početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
36 1 GSARAJEVO
36 1 GSKOPLJE
36 1 GSRBIJA
36 1 GZAGREB
36 1 IGLAVNA DIREKCIJA JUGOSLOVENSKIH ŽELEZNICA
36 1 IINSTITUT ZA ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE NRS
36 1 ISAVET ZA ZAKONODAVSTVO I IZGRADNJU NARODNE VLASTI VLADE FNRJ
36 1 ISAVJET ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE NR HRVATSKE
36 1 TORGANIZACIJA SAVETA ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ I SAVETA U NARODNIM REPUBLIKAMA
36 2 AACEVA VERA