početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
167 5 ITrgovinska komora FNRJ
167 6 ITrgovinska komora FNRJ
167 13 IVoće
167 11 Tbilansi cena
167 3 Tbilansi o prehrambenim artiklima
167 3 Tbilansi o žitaricama
167 12 Tbudžetska knjižica
167 5 Tcarinska marža
167 1 TCARRE
167 10 Tcene