početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
11 2 IELEKTROINDUSTRIJSKO PREDUZEĆE SRBIJE (ELIPS), BEOGRAD
11 2 IELEKTROTEHNA, LJUBLJANA
11 2 IELEKTROTEHNIČKO A.D. (ELAD), BEOGRAD (VIDI PREDUZEĆE ZA SNADBEVANJE ELEKTROMATERIJALOM ELEKTROTEHNA, BEOGRAD)
11 2 IFABRIKA SIJALICA TESLA A.D, PANČEVO
11 2 IFEDERALNO ELEKTRIČNO PREDUZEĆE ZA MAKEDONIJU (FEP), SKOPLJE
11 2 IGLAVNA UPRAVA ELEKTROPRIVREDE, ZAGREB
11 2 IGLAVNA UPRAVA ZA ELEKTROINDUSTRIJU, BEOGRAD
11 2 IHE FALA, MARIBOR (VIDI: HE FALA)
11 2 IPREDUZEĆE ZA SNABDEVANJE ELEKTROMATERIJALOM (ELEKTROTEHNA), BEOGRAD
11 2 ISENĆANSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE A.D, SENTA