početna lista fondova
Lista fondova
Lista svih fondova u Arhivu Jugoslavije.

Podatke je moguće sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke obrađen (da/ne)
880 KANCELARIJA ORDENA PREDSEDNIKA SFRJ -
881 SAVEZNA UPRAVA CARINA -
882 BAJIĆ DR LAZAR -
883 MIKLAŠEVSKI OLEG -
884 VRATUŠA DR ANTON -
89 ZAVOD ZA VANREDNE NABAVKE – ZANAB -
9 MINISTARSTVO SPOLJNE TRGOVINE VLADE FNRJ -
90 PLJAKU PANAJOT -
91 SAVIĆ KIRIL -
92 JAKOVLJEVIĆ VOJISLAV -