početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
VII/2DRAVSKA BANOVINA I-V,VII,X/44 Cinkarna d.d.
VII/2DRAVSKA BANOVINA I-VII/53 Jugoslovenska metro-topilna družba z.o.z.
VII/2DRINSKA BANOVINA I-V,VII,VIII/47 Lisanski rudnici a.d.
VII/2DUNAVSKA BANOVINA I-V,VII/49 Kamerski rudnici a.d.
VII/2SAVSKA BANOVINA I-VII/55 "Plumbum", d.d. za talenje kovina i kemičku industriju
VII/2UPRAVA GRADA BEOGRAD I-VII,X/52 Beogradska livnica metala "Montana", Klement J. Rajh
VII/2ZETSKA BANOVINA Z-V,VII/30 Mercurium d.s.o.j.