početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
V/4DRAVSKA BANOVINA I-V,VII,X/44 Cinkarna d.d.
V/4DRAVSKA BANOVINA I-V/36 Rafinerija dragih kovin, družba z.o.z.
V/4DRAVSKA BANOVINA I-V/37 Mariborska rafinerija zlata
V/4PRIMORSKA BANOVINA I-V,VII,XIV/50 Fabrika aluminijuma Lozovac a.d.