početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje IZ preduzeća po nazivu delatnosti

Prikaz dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća za izabranu vrstu delatnosti:

šifra delatnosti banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I,II/33 Ribič Ivan in sin, mlin in žaga
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/13 Henrih Hetzl, umjetni mlin za brašno i ulje
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/603 Vielhaber & Böhm, mlin za ulje sada vlasnica Karolina Pučelik
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/604 Ivan Bezjak, tovarna bučnega olja
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/605 Tomaž Kranjc, tovarna olja
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/606 Jerica Hochmüllar, Oljarna za izdelovanje bučnega olja
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/607 Franc Bergant, tovarna olja in firnežev
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/608 Pivec Pavel, oljarna
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/609 Tovarna bučnega olja, Albert Stiger
I/4DRAVSKA BANOVINA I-I/610 Središka oljarna d.z.o.z.