početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje AD po vrsti ad

Prikaz dosijea banaka / akcionarskih društava za izabranu vrstu akcionarskog društva:

oznaka vrste ad naziv vrste ad sedište ad šifra ad naziv ad
17Reklamno-oglasni informativni i posrednički biroiBEOGRAD 691 "Jugoreklam" a.d.
17Reklamno-oglasni informativni i posrednički biroiBEOGRAD 692 "Klamor" a.d. za modernu reklamu i oglašavanje
17Reklamno-oglasni informativni i posrednički biroiBEOGRAD 693 "Reklamobil" a.d.
17Reklamno-oglasni informativni i posrednički biroiBEOGRAD 694 "Reklama Vračar" a.d.
17Reklamno-oglasni informativni i posrednički biroiBEOGRAD 695 Trgovačko obaveštajni zavod a.d.
17Reklamno-oglasni informativni i posrednički biroiBEOGRAD 696 "Vesnik" ekonomsko-finansijska izveštajna agencija a.d.