početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje AD po vrsti ad

Prikaz dosijea banaka / akcionarskih društava za izabranu vrstu akcionarskog društva:

oznaka vrste ad naziv vrste ad sedište ad šifra ad naziv ad
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 712 "Balkanska štampa" a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 713 "Delo" štamparsko izdavačko preduzeće a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 714 "Demokrat" a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 715 "Dunav" štamparija a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 716 "Edicija" a.d. izdavačko preduzeće
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 717 "Jedinstvo" štamparsko izdavačko preduzeće a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 718 "Mlada demokratija" izdavački zavod a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 719 "Narodno blagostanje" a.d.
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 720 "Narodna misao" a.d. grafički institut
15Preduzeća iz oblasti kultureBEOGRAD 721 "Narodna samouprava" grafički zavod a.d.