početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje AD po vrsti ad

Prikaz dosijea banaka / akcionarskih društava za izabranu vrstu akcionarskog društva:

oznaka vrste ad naziv vrste ad sedište ad šifra ad naziv ad
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 705 Sanatorijum Dr Živković a.d.
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 706 Privatna medikohirurška klinika a.d.
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 707 "Terapija" a.d.
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 708 "Rudnik" a.d. vazdušna banja
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 709 "Ciklon" a.d. za hemijske i tehničke proizvode
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 710 "Metad" medecinsko tehničko a.d.
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaBEOGRAD 711 "Ulcinj" akcionarsko društvo za podizanje morskog kupališta za lečenje
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaNOVI SAD 1403 Novosadski sanatorijum d.d.
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaNOVI SAD 1404 "Paragovo" vazdušna banja d.d.
14Preduzeća iz oblasti zdravstvaNOVI SAD 1405 Varoško jodno lekovito kupatilo i mineralna voda d.d.