početna pretraživanje podataka pretraživanje dosijea u fondu AJ-65
Pretraživanje podataka
Pretraživanje AD po vrsti ad

Prikaz dosijea banaka / akcionarskih društava za izabranu vrstu akcionarskog društva:

oznaka vrste ad naziv vrste ad sedište ad šifra ad naziv ad
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 628 Beogradsko opšte trgovačko
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 629 A.B.C. trgovačko a.d.
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 630 Dunavsko trgovačko a.d.
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 631 "Import" a.d.
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 632 Izvozno akcionarsko društvo
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 633 General technic company trgovačko a.d.
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 634 Jadransko trgovačko a.d.
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 635 Jugoslovensko akcionarsko društvo za uvoz-izvoz
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 636 "Just" akcionarsko društvo jugoslovenske trgovine
13Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)BEOGRAD 637 "Jugogren" a.d.