početna pretraživanje podataka pretraživanje knjiga evidencije
Pretraživanje podataka
Pretraživanje knjiga evidencije po nazivu (broju) fonda, godinama, organ. jedinici i nazivu knjige


naziv fonda:godina:organ. jedinica:naziv knjige: