početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
61 80 GRADILIŠTA DELOVODNI PROTOKOL GRADILIŠTA DOBANOVCI 1947.
61 81 GRADILIŠTA DELOVODNI PROTOKOL GRADILIŠTA DOBANOVCI 1947.
61 82 GRADILIŠTA DELOVODNI PROTOKOL GRADILIŠTA DOBANOVCI 1947.
61 83 EKSPOZITURA BEOGRAD DELOVODNI PROTOKOL EKSPOZITURE BEOGRAD 1950.
61 84   MATIČNA KNJIGA  
61 85   MATIČNA KNJIGA  
61 86   MATIČNA KNJIGA  
61 87   MATIČNA KNJIGA  
61 88   MATIČNA KNJIGA  
61 89   MATIČNA KNJIGA