početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
6 1   DELOVODNI PROTOKOL 1950.
6 2   DELOVODNI PROTOKOL 1950.
6 3   STROGO POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL; POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1950.
6 4   DELOVODNI PROTOKOL 1951.
6 5   POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1951.
6 6   STROGO POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1951.
6 7   KNJIGA NARUDŽBINA IZ UVOZA (odobrenja, zaključci, plaćanje, nalozi) 1951.
6 8 LIKVIDACIONA KOMISIJA DELOVODNI PROTOKOL 1951-1952.