početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
597 21   OPŠTI REGISTAR ZA 1960. GODINU 1960.
597 22   OPŠTI REGISTAR ZA 1961. GODINU 1961.
597 23   OPŠTI REGISTAR ZA 1962. GODINU 1962.
597 24   OPŠTI REGISTAR ZA 1963. GODINU 1963.
597 25   OPŠTI REGISTAR ZA 1966. GODINU 1966.
597 26   OPŠTI REGISTAR ZA 1967. GODINU 1967.