početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
578 1   STROGO POVERLJIVO I DRŽAVNA TAJNA - DELOVODNIK 1978-1982.
578 2   POVERLJIVI DELOVODNIK 1978-1981.
578 3   POVERLJIVI DELOVODNIK 1982-1986.
578 4   DELOVODNIK 1978.
578 5   DELOVODNIK 1979.
578 6   DELOVODNIK 1980.
578 7   DELOVODNIK 1981.
578 8   DELOVODNIK 1982.
578 9   DELOVODNIK 1983.
578 10   DELOVODNIK 1984.