početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
55 1   DELOVODNI PROTOKOL 1948.
55 2   POV. DELOVODNI PROTOKOL 1949.
55 3   DELOVODNI PROTOKOL 1949.
55 4   DELOVODNI PROTOKOL 1949.
55 5   POV. DELOVODNI PROTOKOL 1950.
55 6   DELOVODNI PROTOKOL 1950.
55 7   POV. DELOVODNI PROTOKOL 1951.
55 8   DELOVODNI PROTOKOL 1951.
55 9   POV. DELOVODNI PROTOKOL 1952.
55 10   DELOVODNI PROTOKOL 1952.