početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
54 1 DRŽAVNA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1945.
54 2 DRŽAVNA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL  
54 3 DRŽAVNA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU OPŠTI REGISTAR 1945.
54 4 DRŽAVNA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1946.
54 5 DRŽAVNA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU OPŠTI REGISTAR 1946.
54 6 REPARACIONI ZAVOD OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1945.
54 7 REPARACIONI ZAVOD POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1945-1946.
54 8 REPARACIONI ZAVOD POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1946.
54 9 REPARACIONI ZAVOD POVERLJIVI DELOVODNI PROTOKOL 1946.
54 10 REPARACIONI ZAVOD OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1946.