početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
15 1 POVERENIŠTVO ZA SUDSTVO NKOJ OPŠTI DELOVODNI POTOKOL 1944.
15 2 PREDSEDNIŠTVO AVNOJ-a OPŠTI REGISTAR 1945.
15 3 PREDSEDNIŠTVO AVNOJ-a OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1945.
15 4 PREDSEDNIŠTVO AVNOJ-a OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1945.
15 5 PREDSEDNIŠTVO PRIVREMENE USTAVOTVORNE SKUPŠTINE REGISTAR POM 1945.
15 6 PREDSEDNIŠTVO PRIVREMENE USTAVOTVORNE SKUPŠTINE OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1945.
15 7 PREDSEDNIŠTVO PRIVREMENE USTAVOTVORNE SKUPŠTINE OPŠTI DELOVODNI PROTOKOL 1945.
15 8   REGISTAR KABINETA PREDSEDNIKA PEZIDIJUMA 1946.
15 9   REGISTAR POM 1946.
15 10   REGIST POM 1946.