početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
128 1   UPISNIK "S" 1947.
128 2   IMENIK UPISNIKA "S" 1947.
128 3   UPISNIK "PREZ" 1947, 1948, 1949.
128 4   UPISNIK "S" 1948.
128 5   UPISNIK "S" 1948.
128 6   UPISNIK "S" 1948.
128 7   UPISNIK "S" 1948, 1949.
128 8   REGISTAR "S" 1948.
128 9   UPISNIK "S" 1949.
128 10   UPISNIK "S" 1949.