početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
124 1   DELOVODNI PROTOKOL 1933, 1934.
124 2   DELOVODNI PROTOKOL 1934.
124 3   REGITAR 1935.
124 4   DELOVODNI PROTOKOL 1937.
124 5   DELOVODNI PROTOKOL 1938.
124 6   DELOVODNI PROTOKOL 1939.
124 7 IZVRŠNI ODBOR ZAPISNICI IZVRŠNOG ODBORA 1929-1940.
124 8 DISCIPLINSKI SUD DELOVODNI PROTOKOL DISCIPLINSKOG SUDA 1927-1940.