početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
117 50   DOM ODMORA "FRANC ROZMAN" - GOZD MARTULJEK 1947.
117 51   DOM ODMORA "ŠUMADIJA" - ARANĐELOVAC 1948.
117 52   DOM UČENIKA "ŠUMADIJA" - ARANĐELOVAC 1950.
117 53 OSTALE KNJIGE REGISTAR ISEČAKA IZ ŠTAMPE O JUGOSLAVIJI  
117 54   REGISTAR POSETA NAŠIH I STRANIH DELEGACIJA