početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
11 91   URUDŽBENI ZAPISNIK 1948, 1949.
11 92   KNJIGA ULAZNIH TELEGRAMA MINEL-a 1949.
11 93   DELOVODNI PROTOKOL ELPIRS-a 1947.
11 94   DELOVODNI PROTOKOL ELPIRS-a 1947.
11 95   DELOVODNI PROTOKOL ELPIRS-a 1947.
11 96   DELOVODNI PROTOKOL ELPIRS-a 1947.
11 97   URUDŽBENI ZAPISNIK NABAVNOG ODSEKA ELPIRS-a 1947.
11 98   DELOVODNI PROTOKOL HIDROBIROA 1947.
11 99   DELOVODNI PROTOKOL HIDROBIROA 1947.
11 100   DELOVODNI PROTOKOL HIDROBIROA 1948.