početna pregled podataka pregled administrativnih knjiga fonda
Pregled podataka
Pregled administrativnih knjiga fonda.oznaka fondabroj knjigenaziv organizac. jedinicenaziv administ. knjigegodina
107 1   DELOVODNI PROTOKOL 1951.
107 2 LIKVIDACIONA KOMISIJA GENERALNE DIREKCIJE ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ LIKVIDACIONA KOMISIJA GENERALNE DIREKCIJE ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ 1951-1952.