početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
5321 1 IGLAUPOM
5321 1 IUPOM
5321 1 TNACRTI UREDBI O OSNIVANJU GLAVNE UPRAVE POMORSTVA I UPRAVE POMORSTVA
5321 1 TUREDBA O OSNIVANJU POMORSKOG ODELJENJA I UPRAVE POMORSTVA PRI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA DFJ
5321 2 IDIREKCIJA POMORSKE PLOVIDBE
5321 2 IPRIVREMNA UPRAVA BRODOGRADILIŠTA
5321 2 TOSNIVANJE DIREKCIJE POMORSKE PLOVIDBE
5321 3 IGENERALNA DIREKCIJA BRODARSTVA
5321 3 TŠTAMBILJI GLAVNE UPRAVE POMORSTVA
5321 3 TUSTROJSTVO GENERALNE DIREKCIJE BRODRSTVA