početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
4301 1 AABDULAH, EMIR TRANSJORDANIJE
4301 1 AČEMBERLEN JOZEF (CHAMBERLAIN JOSEPH)
4301 1 ADE ĐULI IVO, GENERALNI KONZUL KJ U JERUSALIMU
4301 1 AHALIFAKS, LORD
4301 1 AHUSEIN DŽAMAL BEJ (HUSEINI JAMAIL BEY)
4301 1 AHUSEIN HADŽ AMIN AL, VELIKI MUFTIJA JERUSALIMSKI
4301 1 AKOKS (COX), BRITANSKI REZIDENT U AMANU
4301 1 AMAHMUT MUHAMED (MAHMOUD MOHAMMED), PREDSEDNIK EGIPATSKE VLADE
4301 1 AMEKDONALD MALKOLM (MAC DONALD MALCOLM), MINISTAR ZA KOLONIJE VELIKE BRITANIJE
4301 1 AMEKMAJKL HAROLD (MAC MICHAEL HAROLD), VISOKI KOMESAR ZA PALESTINU