početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3731 1 AČOLOVIĆ NIKOLA - ZADARSKI PAROH
3731 1 GPEROJ
3731 1 GRIJEKA
3731 1 GTRST
3731 1 GZADAR
3731 1 IDALMATINSKO-ISTARSKA EPARHIJA
3731 1 IPRAVOSLAVNA CRKVA NA DODEKANEZU
3731 1 ISRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA TRST, RIJEKA, ZADAR I PEROJ
3731 1 IZADARSKA EPARHIJA
3731 1 IZADARSKO-ISTARSKA EPARHIJA